Dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych ruszyły  3 kwietnia br. o godz. 12.00 i prowadzone są za pomocą elektronicznego systemu dostępnego pod adresem:                                      rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych szkół podstawowych, korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki “Zarejestruj się”.

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 19 kwietnia do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola/oddziału przedszkolnego potrwa do 22 kwietnia do godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisu lub wersję papierową wniosku składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.
Pełna informacja na temat dyżurów znajduje się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:  https://edukacja.um.warszawa.pl

Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy będzie pełniło dyżur w okresie 01 lipca 2024 r – 19 lipca 2024 roku (I turnus)
W pozostałych terminach można skorzystać z dyżurów realizowanych w pozostałych przedszkolach na terenie Białołęki lub w innych dzielnicach Warszawy
Pełen wykaz dyżurujących przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy https://edukacja.um.warszawa.pl

Skip to content