O przedszkolu

Przedszkole Nr 76 im Warsa i Sawy położone przy ulicy Odkrytej 18 rozpoczęło swoją działalność od dnia 1 września 2006 r. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w Dzielnicy Białołęka. Z dawnej siedziby przedszkola przy ul. Śreniawitów 2 została utworzona filia Przedszkola nr 76, do której uczęszcza ok. 54 dzieci i zachowa dotychczasową organizację. Placówka ta mieści się w niewielkich pomieszczeniach przystosowanych dla potrzeb przedszkolaków na parterze budynku mieszkalnego. Plac zabaw dla dzieci uczęszczających do przedszkola mieści się poza terenem placówki, wyposażony jest w nowoczesny sprzęt.

W nowym budynku przedszkolnym zostało zorganizowanych siedem oddziałów z podziełem na grupy wiekowe.Parterowy budynek Przedszkola nr 76 przy ul. Odkrytej 18 zlokalizowany jest na zadrzewionej działce Na terenie przedszkola znajdują się place zabaw (dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych) z piaskownicami i zestawami rekreacyjno-zabawowymi oraz tarasami rekreacyjnymi dla każdej grupy. Zasadnicze elementy funkcjonalne obiektu to:

  • część wejściowa z holem wielofunkcyjnym o pow. 181,86 m2, pomieszczeniem dla ochrony i poczekalnią dla rodziców,
  • pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci – 7 sal dydaktycznych o powierzchni ok. 64 m2 (każda) z szatnią i zapleczem sanitarnym,
  • zespoły sanitarne, schowki porządkowe, składy leżaków, szatnia i tarasy z bezpośrednimi wyjściami na place zabaw,
  • pomieszczenia administracyjne, gabinet pedagoga i logopedy,
  • kuchnia, pomieszczenia gospodarcze i techniczne z zapleczem socjalnym.

Wnętrza powstałego przedszkola podobają się dzieciom i zapewniają im dobre warunki do zabawy i nauki. Ciepła kolorystyka stwarza pogodny i przyjazny nastrój. Przestronne sale wyposażone zostały w nowe meble, kąciki zainteresowań i zabawki. Pomieszczenia dydaktyczne dostosowane są do wieku dzieci. Mają wydzielone i odpowiednio wyposażone tzw. kąciki (przyrody, lekarski, lalek, książki, kuchenny). W każdym z pomieszczeń znajdują się stoliki z kolorowymi blatami o regulowanej wysokości, krzesełka, kolorowe szafki, półki, pojemniki na zabawki. Każda sala dysponuje kącikiem medialno-informacyjnym, wyposażonym w telewizor, wieżę i komputer. Budynek przedszkola przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne oraz wszystkie tarasy są wyposażone w pochylnie terenowe.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi, które systematycznie doskonali poprzez uczestniczenie w różnorodnych warsztatach i kursach. W przedszkolu dzieci objęte są również opieką specjalistyczną w zakresie logopedii i psychologii przez zatrudnionych specjalistów.

Wizją przedszkola jest “Uczymy dla przyszłości”, kierujemy się misją, która zakłada, że każde dziecko jest dla nas ważne, a nasze dzieci kochamy takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, wykorzystując alternatywne metody nauczania.

W naszym przedszkolu pomagamy dzieciom poznawać samych siebie, zachęcamy i uczymy by stawały się samodzielne i otwarte na świat poprzez przygotowanie do obcowania ze sztuką, rozwijamy aktywność twórczą. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, olimpiadzie sportowej zdobywając główne nagrody.

Pozytywne wyniki procesu wychowawczo-dydaktycznego prowadzonego przez nauczy-cieli warunkują zgodność oddziaływań domu i przedszkola, dlatego też włączamy rodziców w codzienne życie przedszkola.

Naszym pragnieniem jest stworzenie dzieciom rodzinnej ciepłej atmosfery, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie poczucia własnej wartości, właściwych postaw społecznych oraz dojrzałości emocjonalnej. Nasza rola polega na ukierunkowaniu dziecka, pomocy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów (praca zgodna z programem wychowania przedszkolnego oraz z Konwencją Praw Dziecka). Kierując się dobrem dziecka i zadowoleniem rodziców, a tym samym podniesieniem poziomu, wprowadzamy innowacje w naszej placówce. To właśnie tu dziecko zdobywa odpowiednie umiejętności, które stanowią fundament do dalszego rozwoju jego całej osobowości.

Skip to content