Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy w Warszawie

Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-08-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020 – 09 – 21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kuśmierz – Siedlińskadyrektor@przedszkole76.waw.pl .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 889 33 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr 76 im. Warsa i Sawy, ul. Odkryta 18, 03-140 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Odkrytej  pomiędzy ulicą Gen. Milana Štefánika a ulicą Książkową.

Dojścia piesze są od ulic: Odkrytej, Gen. Milana Štefánika, Książkowej. Najbliższe przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i  dźwiękowej. Przed przejściem dla pieszych na ul. Odkrytej są progi zwalniające. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Ciołkosza 02 ( kierunek Nowodwory 516, 518 ) ; Ciołkosza 01 ( 516 kierunek Żerań FSO,  518 kierunek pl. Trzech Krzyży );

Štefánika 01 ( 126 kierunek CH Targówek, 186 kierunek Szczęśliwice, 509 kierunek Gocław )

Najbliższe przystanki tramwajowe: Štefánika 05  ( 2 kierunek Metro Młociny); Štefánika 06 ( 2 kierunek Nowodwory )

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście na teren placówki znajduje się przy ul. Odkrytej  poprzez furtkę jednoskrzydłową wyposażoną w samozamykacz. Dodatkowo furtka zabezpieczona jest zamkiem elektromagnetycznym zabezpieczającym wyjście dziecka z przedszkola bez opieki osoby dorosłej.

Wejście główne do przedszkola znajduje się w centralnej części budynku.

Na elewacji przy głównym wejściu znajduje się tablica z nazwą placówki. Do głównych drzwi prowadzą zadaszone schody ( 3) wraz z wydzielonym podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Pierwsze drzwi ( zewnętrzne ) wejściowe dwuskrzydłowe: jedno skrzydło o szerokości 115 cm, drugie skrzydło o szerokości 62 cm zamykane na blokadę znajdującą się w ramie tego skrzydła drzwi, którą w razie potrzeby można odblokować w celu zwiększenia prześwitu między ramą drzwi.

Drugie drzwi ( wewnętrzne ) wejściowe dwuskrzydłowe wyposażone są w samozamykacz. Jedno skrzydło  o szerokości 115 cm. Drugie skrzydło o szerokości 72 cm jest zamykane na blokadę znajdującą się w ramie tego skrzydła drzwi, którą w razie potrzeby można odblokować w celu zwiększenia prześwitu między ramą drzwi. Dodatkowo wewnętrzne drzwi wejściowe wyposażone są w zworę elektromagnetyczną.

Między drzwiami zewnętrznymi a wewnętrznymi znajduje się przedsionek, w którym znajdują się tablice informacyjne. Przy drzwiach wejściowych wewnętrznych znajduje się wideodomofon.

Część administracyjna przedszkola znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do budynku.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Toaleta ogólnodostępna znajduje się na parterze na wprost wejścia do budynku.

Toaleta ogólnodostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie hollu głównego od wejścia do budynku.

W budynku brak windy.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak informacji, że możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępności do tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym.

Siedziba Oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 76
im. Warsa  i Sawy, ul. Śreniawitów 2, 03 – 188 Warszawa

Sposób dojazdu

Lokal oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 76
im. Warsa i Sawy znajduje się w na parterze budynku wielorodzinnego

Budynek znajduje się przy ulicy Śreniawitów 2, w kwadracie ulic Myśliborska, Światowida, Trakt Nadwiślański, Nagodziców.

Dojścia piesze są od ulic: Śreniawitów ale też od ulic Myśliborskiej, Światowida, Trakt Nadwiślański, Nagodziców.

Najbliższe przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną, natomiast przejście przy ul. Światowida posiada dodatkowo sygnalizację dźwiękową.

Chodnik dla pieszych przy ul. Śreniawitów nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Chodniki dla pieszych przy ul. Światowida i Trakt Nadwiślański mają wydzielone pasy dla rowerzystów.

Najbliższe przystanki autobusowe:

Porajów 02  ( 211 kierunek Buków, 314 kierunek Olesin , 518 kierunek pl. Trzech Krzyży)

Myśliborska 01 (152 kierunek os. Derby, 186 kierunek Szczęśliwice, 211 kierunek Buków, 213 kierunek Olesin, 509 kierunek Gocław)

Najbliższe przystanki tramwajowe: Śreniawitów 01 ( 2 kierunek Metro Młociny, 17 kierunek PKP Służewiec ) Śreniawitów 02 ( 2 kierunek Nowodwory, 17 kierunek Tarchomin Kościelny )

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście na teren placówki znajduje się przy ul. Śreniawitów od strony wewnątrz osiedlowego podwórka.

Wejście główne do przedszkola znajduje się w północnej części budynku.

Na elewacji przy głównym wejściu znajduje się tablica z nazwą placówki. Do głównych drzwi prowadzą schody wraz z wydzielonym podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Pierwsze drzwi ( zewnętrzne ) wejściowe dwuskrzydłowe: jedno skrzydło o szerokości 93 cm., drugie skrzydło o szerokości  35 cm jest zamykane na blokadę znajdującą się w ramie tego skrzydła drzwi, którą w razie potrzeby można odblokować w celu zwiększenia prześwitu między ramą drzwi.

Drugie drzwi ( wewnętrzne ) wejściowe dwuskrzydłowe, wyposażone są w samozamykacz. Jedno skrzydło  o szerokości 90 cm. Drugie skrzydło o szerokości 33 cm jest zamykane na blokadę znajdującą się w ramie mniejszego skrzydła drzwi, którą w razie potrzeby można odblokować w celu zwiększenia prześwitu między ramą drzwi. Dodatkowo wewnętrzne drzwi wejściowe wyposażone są w zworę elektromagnetyczną.

Między drzwiami zewnętrznymi a wewnętrznymi znajduje się niewielki przedsionek, w którym znajdują się tablice informacyjne.

Przy drzwiach wejściowych wewnętrznych znajduje się wideodomofon.

Lokal jest częściowo  przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Toaleta ogólnodostępna brak.

Toaleta ogólnodostępna dla osób z niepełnosprawnością brak.

W lokalu brak windy.

Brak pętli indukcyjnej.

Brak informacji, że możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępności do tłumacza PJM.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym.

Skip to content