Rada Rodziców

ROZLICZNIE FUNDUSZU RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Nr 76 im. Warsa i Sawy

ZA OKRES OD 01.09.2023r. DO  31.01.2024r.

 WPŁATY:

1.Stan na 01.09.2023 r.     –                  182,48 zł

2.Wpłaty od Rodziców      –            85. 586,00 zł

__________

RAZEM                                   85. 768,48 zł

 

WYDATKI:

 

 1. Teatrzyki interaktywne                                                                 13.500,00 zł
 2. Warsztaty interaktywne za m-c wrzesień 2023 r.               12.660,00 zł
 3. Warsztaty interaktywne za m-c październik 2023 r.         13.050,00 zł
 4. Warsztaty interaktywne za m-c listopad 2023 r.                 12.240,00 zł
 5. Warsztaty interaktywne za m-c grudzień 2023 r.               12.180,00 zł
 6. Warsztaty interaktywne za m-c styczeń 2024 r.                  12.180,00 zł
 7. Zakup dyplomów na pasowanie na przedszkolaka                   231,18 zł
 8. Opłata za prowadzenie konta bankowego                                    549,80 zł
 9.  Wywołanie zdjęć z życia przedszkola                                             118,68 zł
 10. Zakup cukierków na nagrody dla dzieci                                         62,53 zł
 11. Zakup flag Polski i akcesoriów plastycznych                              420,90 zł                                   

 

__________

RAZEM:                                                                                                         77. 193,09 zł

 

Stan na dzień 31 stycznia 2024r.                                        8. 575,39 zł


Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowiącym społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do
Przedszkola nr 76 im Warsa i Sawy w Warszawie.
Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.


regulamin_rady_rodzicow p76

Skip to content