Rada Rodziców

ROZLICZENIE FUNDUSZU RADY RODZICÓW
ZA OKRES OD 01.09.2020 r. DO 31.01.2021 r.

 

WPŁATY:

 1. stan na 01.09.2020 r. –  10.734,74  zł
 2. wpłaty od Rodziców –  49. 439,00  zł

RAZEM: 60.173,74 zł

 

WYDATKI:

 1. Warsztaty interaktywne grupa Niedźwiadki – 5 400,00 zł
 2. Warsztaty interaktywne grupa  Sówki –  5 400,00 zł
 3. Warsztaty interaktywne grupa Żabki – 5 400,00 zł
 4. Warsztaty interaktywne grupa Krasnale –  5 400,00 zł
 5. Warsztaty interaktywne grupa Kotki –  5 400,00 zł
 6. Warsztaty interaktywne grupa Rybki – 5 400,00 zł
 7. Warsztaty interaktywne grupa Jagódki –  5 400,00 z
 8. Warsztaty interaktywne grupa Tygryski – 5 400,00 zł
 9. Warsztaty interaktywne grupa Kangurki –  5 400,00 zł
 10. Zakup dyplomów na pasowanie na przedszkolaka –  198, 23 zł
 11. Zakup zabawek pod choinkę – 6 379, 98 zł
 12. Dwa torty od Rady Rodziców dla personelu z okazji Dnia Komisji Edukacji – 418,00 zł
 13. Zakup nagród na konkursy dla dzieci – 94,36 zł
 14. Drobne wydatki na rzecz grup – 192,18 zł
 15. Opłata za prowadzenie konta bankowego – 325,00 zł
 16. Wywołanie zdjęć z życia przedszkola – 292,09 zł

RAZEM: 56 499,84 zł

Stan na dzień 31.01.2021 r. –  3 673,90 zł


Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowiącym społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do
Przedszkola nr 76 im Warsa i Sawy w Warszawie.
Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.


regulamin_rady_rodzicow p76

Skip to content