Specjaliści

Nasze przedszkole zapewnia opiekę logopedy i psychologa. Zarówno logopeda jak i psycholog są pracownikami przedszkola. Zatrudnieni specjaliści posiadają odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Specjaliści współpracują zarówno z rodzicami jaki i nauczycielami.

 

LOGOPEDA

Do zadań logopedy należy przede wszystkim:

 • badanie sondażowe w celu wytypowania dzieci wymagających wczesnej interwencji,
 • praca z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej,
 • systematyczna współpraca z nauczycielami oraz rodzicami dzieci wymagającymi opieki logopedycznej,
 • organizowania zajęć indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

PSYCHOLOG

Do zadań psychologa należy przede wszystkim:

 • współpraca z nauczycielami w grupach w celu zapobiegania zaburzeń zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej,
 • diagnozowaniu dziecka i jego środowiska,
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • organizowania zajęć indywidualnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców,
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacji kryzysowych,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 

Dodatkowo w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 21 przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie skierowana do pracy z dziećmi jest pani psycholog pracownik PPP21 w Warszawie.

Możliwość spotkania z panią psycholog istnieje również na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 przy ul. Marywilskiej 44 po wcześniejszym umówieniu.

Kontakt do poradni tel. (22) 814 10 61, (22) 814 10 62, (22) 814 10 63

 

HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 PONIEDZIAŁEK

 WTOREK

 ŚRODA

 CZWARTEK

 PIĄTEK

 

Logopeda

 

 

12.30 – 16.00

16.00 – 17.00 konsultacje dla rodziców

 

7.30 – 8.00

8.30 – 12.30

 Filia

9.00 – 12.30

9.00 – 13.30

 

10.00 – 11.30

       12.00 – 12.30

14.30 – 15.30

 

Psycholog

 

 

9.00 – 13.00

 

11.00 – 12.30

14.30 – 16.00

16.00 – 17.00 konsultacje dla rodziców

 

 9.00  –  13.30

Filia

9.00 – 14.00

8.00 – 9.30

10.00 – 10.30

 

Pedagog specjalny

 

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00

7.00 – 8.00

konsultacje dla rodziców

Filia

12.30 – 14.30

Skip to content