Optymistyczne przedszkole

SZANOWNI RODZICE NASZYCH WYCHOWANKÓW

Przedszkole nr 76 im Warsa i Sawy przystąpiło
do ogólnopolskiego programu
“Optymistyczne Przedszkole”.
Autorkami programu są pani Irena Dzierzgowska i pani Mirela Nawrot.

 

Realizując program chcemy:

 • rozwijać u dzieci optymizm i poczucie własnej wartości,
 • nauczyć dzieci jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • rozwijać ich zainteresowania i talenty.

 

Optymistyczne przedszkolaki to dzieci jak wszystkie inne.
Bywają radosne, smutne, zmęczone.
Ale potrafią mówić o swoich uczuciach, wiedzą, że będą wysłuchane,
potrafią sobie wzajemnie pomagać.

 

Pierwszym etapem pracy nad tymże programem było zapoznanie nauczycielek z materiałami otrzymanymi od autorek. Realizację programu zawartego w poszczególnych teczkach rozpoczęto od 1 września 2011 r.

 

Program składa się z siedmiu teczek w kolorach tęczy:

 • czerwona to wychowanie,
 • niebieska to współpraca z rodzicami,
 • fioletowa to promocja,
 • granatowa to zarządzanie,
 • pomarańczowa to teoria inteligencji wielorakich,
 • zielona to testy,
 • żółta to rozwój indywidualny dziecka.

 

Poprzez realizację wytycznych programu zawartych w poszczególnych teczkach oraz w oparciu o pomysłowość poszczególnych nauczycielek dążymy do tego, aby każdy absolwent naszego przedszkola:

 • był pełen inicjatywy, odważny i samodzielny,
 • chętnie się uczył, miał szerokie zainteresowania i wiele talentów,
 • był kreatywny i pełen fantazji,
 • odróżniał dobro od zła,
 • miał wiele empatii, był współczujący i bardzo przyjaźnie nastawionych do koleżanek i kolegów,
 • dzięki odpowiednim pochwałom oraz sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów miał zrównoważony obraz samego siebie, poczucia pewności i wiary we własne siły.

 

Wychowanie to działanie prowadzące do trwałych zmian w zachowaniu dzieci. Aby zabiegi wychowawcze dawały oczekiwane rezultaty, powinny być podejmowane zarówno na terenie przedszkola jak i domu rodzinnego. Powinny być spójne i mają doprowadzić dziecko do zachowań i działań zgodnych z przyjętymi,ogólnie akceptowanymi normami społeczno-moralnymi.
Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców ma być takie wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi.

Biuletyn1 z 2024 r

Wcześniejsze publikacje:

Pobierz BIULETYN NR 1 “Optymistyczne Dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 2 “Optymistyczne Dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 3 “Optymistyczne Dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 4 “Optymistyczne dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 5 “Optymistyczne dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 6 “Optymistyczne dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 7 “Optymistyczne dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 8 “Optymistyczne dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 9 “Optymistyczne dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 10 “Optymistyczne dzieci”
Pobierz BIULETYN NR 11 “Optymistyczne dzieci”

Pobierz Biuletyn nr 12 Optymistyczne dzieci

Skip to content