Rekrutacja 2021/2022

 

SZANOWNI RODZICE

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 kwietnia do 29 kwietnia br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • składając pisemne potwierdzenie w przedszkolu/szkole podstawowej

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

 

Szanowni Rodzice.

Poniżej znajdują się wzory oświadczeń, które po wypełnieniu

możecie Państwo dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o zamieszkaniu

oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

oświadczenie o wysokości dochodu…

oświadczenie o szczepieniach

 

 

Ruszają zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych

na rok szkolny 2021/2022

Lista i oferta edukacyjna przedszkoli i szkół podstawowych – dla dzieci ubiegających się o przyjęcie – zostanie udostępniona w elektronicznym systemie rekrutacji 2 marca o godz. 13.00.

Od 2 marca do 18 marca rodzice będą mogli wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie lub zgłoszenie do klasy pierwszej i po podłączeniu dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów oraz podpisaniu go profilem zaufanym przesłać do przedszkola lub szkoły podstawowej.

Możliwe będzie również, do 19 marca, do godz. 16.00, złożenie wniosku/zgłoszenia w wersji papierowej. Jednak ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne rekomendujemy przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pomocą systemu rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria ustawowe – określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz samorządowe (określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z 9 lutego 2017 r. ze zm.).

W rekrutacji do klas pierwszych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia.

Wniosek o przyjęcie można składać do przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Nie ma ograniczenia liczby przedszkoli i szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka.

23 kwietnia rodzice będą mogli sprawdzić, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

Od 23 kwietnia do 29 kwietnia do godz. 16.00 rodzice będą potwierdzali wolę zapisu dziecka do przedszkola (lub szkoły), do którego zostało zakwalifikowane.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 4 maja o godz. 13.00.

 

 

SZANOWNI RODZICE

2 marca br. o godz. 13.00  pod adresem:

przedszkola.edukacja.warszawa.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Zarejestrowany wniosek  można:

– podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru,

lub

– wydrukować, podpisać i  złożyć osobiście w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

 

SZANOWNI RODZICE.

 

W CZASIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA  TJ. W DNIACH

2 MARCA – 19 MARCA 2021 ROKU 

SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA BĘDZIE CZYNNY:

02 MARCA  (WTOREK)     8.00 – 17.00

04 MARCA (CZWARTEK)   6.30 – 16.00

09 MARCA  (WTOREK)     8.00 – 17.00

11 MARCA (CZWARTEK)   6.30 – 16.00

16 MARCA (WTOREK)      8.00 – 17.00

18 MARCA (CZWARTEK)   6.30 – 16.00

19 MARCA (PIĄTEK)        6.30 – 16.00

 

W POZOSTAŁE DNI SEKRETARIAT BĘDZIE CZYNNY

W GODZINACH  8.00 – 16.00

                                                             ZAPRASZAMY

 

 

Szanowni Rodzice.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji do przedszkola

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych

zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Skip to content