Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Szanowni Rodzice

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku:
„Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

Skip to content