Współpraca z rodzicami

Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, a w szczególności udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, zapoznają rodziców z bieżącą pracą wychowawczo-dydaktyczną, wspierają rodziców dzieci z trudnościami edukacyjnymi, rozwijają uzdolnienia naszych podopiecznych, angażują rodziców poprzez aktywne formy współpracy. W naszym przedszkolu każde dziecko i jego rodzic może skorzystać z pomocy logopedy i psychologa. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która mieści się przy ul. Marywilskiej 44.

 

Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte, podczas których mogą obserwować postępy swoich dzieci.

 

Tradycją placówki jest organizowanie uroczystości i imprez, w których czynny udział biorą rodzice. Pozwala to dzieciom poznać historię i obyczaje związane z różnymi świętami, wyzwala pozytywne emocje, chęć zaprezentowania bliskim swoich osiągnięć.

Do takich uroczystości należą:

  • Pasowanie na przedszkolaka,
  • Wieczór andrzejkowy,
  • Wieczór wigilijny,
  • Jasełka,
  • Dzień Babci i Dziadka,
  • Dzień Mamy i Taty,
  • Piknik Rodzinny (maj),
  • Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.

 

W ciągu roku organizujemy liczne wycieczki i spacery,
które uzupełniają proces wychowawczo – dydaktyczny,
a jednocześnie pozwalają na poznawanie naszego regionu.

Skip to content