Wytyczne GIS

SZANOWNI RODZICE.

 

Zapraszam do zapoznania się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych form wychowania przedszkolnego

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020

Skip to content