Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 

SZANOWNI RODZICE.

Prosimy o zapoznanie się z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego szczegółowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi dla przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne_GIS

Skip to content