Rekrutacja 2020/2021

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru

będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

nowy_harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021 (1)

 

SZANOWNI RODZICE

ZMIANA ZASAD REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM W POLSCE

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.
W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

Instrukcja składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Drodzy rodzice! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją składania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

  1. Zdezynfekuj dłonie płynem antyseptycznym,
  2. Przeczytaj i podpisz klauzulę informacyjną w związku ze składaniem w placówce wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (dostępną na miejscu w placówce)
  3. Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria i klauzulę informacyjną włóż do koszulki i umieść w pojemniku,
  4. Zadzwoń i poinformuj pracownika, że zostawiłeś dokumenty w pojemniku. Poczekaj na pracownika w celu otrzymania potwierdzenia złożenia wniosku.

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

Kryterium dotyczące zatrudnienia obojga rodziców może zostać uznane pod warunkiem dostarczenia zaświadczeń o zatrudnieniu do dnia 31 marca br. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do złożenia stosownego zaświadczenia do dnia 31 marca br.
Zaświadczenia o zatrudnieniu należy dostarczyć drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie dokumentu), na adres e-mail ; dyrektor @przedszkole76.waw.pl. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko dziecka, którego dokument dotyczy.

 

 

UWAGA ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU

SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA BĘDZIE CZYNNY

W GODZ 10.00 – 13.00

 

Szanowni Rodzice,

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez

m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Zasady rekrutacji

Kryterium_dochodowe

3 marca 2020 r. o godz. 13.00

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji

wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać  i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

Skip to content