Nasza praca

 • Obecnie pracujemy w oparciu o programy wychowania przedszkolnego: „Nasze przedszkole”, „Dziecko w swoim żywiole”, „Kraina Przedszkolaka”, „Elementarz sześciolatka”, „Od zabawy do nauki”
 • W zakresie edukacji matematycznej wykorzystujemy we wszystkich grupach wiekowych program „Dziecięca matematyka”prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej
 • Za pomocą zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pomagamy dzieciom w poznaniu siebie i swoich możliwości, w zdobywaniu do siebie zaufania.
 • Nie jest nam obca w codziennej pracy drama, pedagogika zabawy Klanza,( zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność ) „Metoda Dobrego Startu” wg M. Bogdanowicz ( system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka ), koncepcja wykorzystania muzyki wg Carla Orffa ( metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem ).
 • Aktywnie uczestniczymy w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”- w myśl zasady programu czytamy dzieciom 20 minut dziennie/ codziennie.
 • Prowadzimy akcję „ Miły gość”, w której uczestniczą rodzice naszych podopiecznych. Opowiadają dzieciom o swojej wykonywanej pracy, zainteresowaniach lub hobby.
 • Ofertę naszego przedszkola wzbogacamy o programy opracowane przez naszych nauczycieli, które wspomagają rozwój dzieci oraz rozwijają ich talenty:„Poznajemy naszą stolicę Warszawę”- program edukacji regionalnej,„ Przedszkolak przy komputerze”. – program edukacji medialnej, „Przedszkolak w kręgu kultury”- program edukacji kulturalnej, „Rozpocznij nową przygodę przedszkolaka z Warsem i Sawą „- program adaptacyjny przedszkola dla nowych dzieci i ich rodziców. umożliwiający przyszłym przedszkolakom bezstresowe przekroczenie progu przedszkola, „Program wychowawczy przedszkola” – ujednolicamy oddziaływania wychowawcze przedszkola i rodziny wobec dziecka;
 • Realizujemy innowacje, projekty i programy warszawskie, ogólnopolskie i międzynarodowe np: Miejski program wspierania edukacji ekologicznej miasta stołecznego Warszawy”;”Cała Polska czyta dzieciom” (od 2006 r. należymy do Klubu Czytających Przedszkoli, gdyż bliskie nam są idee Fundacji ABCXXI w. Zapraszamy rodziców na popołudniowe czytanie dzieciom, dzięki czemu zachęcamy do czytania i przyczyniamy się do umacniania naturalnych więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny),”Optymistyczne przedszkole” – innowacja pedagogiczna.
 • Corocznie opracowujemy wnioski w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na pozyskanie dodatkowych środków finansowych (funduszy unijnych) na realizację w przedszkolu wartościowych projektów.
 • Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym Warszawskiego Modelu Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolym celem którego jest zwiększenie efektywności i skuteczności wdrażanych zmian systemowych w obszarze edukacyjnym i organizacyjnym proponowanych przez Fundację British Council oraz Uniwersytet Warszawski. Przedszkole posiada i realizuje autorskie programy nauczania języka angielskiego. W projekcie dzielimy się swoimi doświadczeniami i wiedzą w zakresie edukacji językowej. Opiekę metodyczna nad projektem pełni samorzadowa placówka doskonalenia nauczycieli WCIES, nad opieką organizacyjną czuwa Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 • Przestrzegamy praw dziecka i przekazujemy wiedzę o prawach dzieci,rodzicom. Zapoznajemy dzieci z ich prawami poprzez realizację autorskiego programu ” Przedszkolak poznaje swoje prawa”
 • Dzieci mają możliwość uczestniczenia w koncertach muzycznych oraz teatrzykach w wykonaniu artystów estradowych.
 • Efektem naszej pracy jest osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który umożliwi im dobry start w szkole oraz udział w życiu szkolnym.
 • Zawsze chętnie uczestniczymy w różnorodnych konkursach: teatralnych, plastycznych, muzycznych, gdzie zdobywając nagrody i wyróżnienia promujemy naszą placówkę w środowisku lokalnym.
 • Dbamy o pełne poczucie bezpieczeństwa u dzieci i ich rodziców.
 • W przedszkolu organizowane są spotkania integracyjne z udziałem rodziców i dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg przedszkola. Celem tych spotkań jest stworzenie przyjaznej atmosfery wśród dzieci i rodziców, szybsze przystosowanie do nowego środowiska, poznanie pracowników i pomieszczeń przedszkola.

Współpracujemy z różnymi podmiotami m.in.:

 • Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom Rodzina Człowiek
 • Fundacją Dezyderia
 • Fundacją „Nasza Ziemia”;
 • Białołęckim Ośrodkiem Kultury- wystawiamy spektakle muzyczno-taneczne, bierzemy udział w konkursach muzycznych;
 • Białołęckim Ośrodkiem Sportu – uczestniczymy w turniejach i olimpiadach sportowych;
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Białołęce – współorganizujemy akcje charytatywne;
 • przedszkolami – organizując i uczestnicząc w konkursach międzyprzedszkolnych –literackich, wokalno-tanecznych, ekologicznych i fotograficznych itp.;
 • Białołęckimi Szkołami Podstawowymi – badamy losy naszych absolwentów, wprowadzamy dzieci 5-letnie w środowisko szkolne poprzez bezpośrednie kontakty;
 • Gimnazjum nr 121 – wizyty gimnazjalistów i zabawy z dziećmi w ramach wolontariatu;
 • szkołami Wyższymi – realizacja na terenie przedszkola praktyk pedagogicznych;
Skip to content