Dyżury wakacyjne

SZANOWNI RODZICE,

26  kwietnia od godziny 13:00  w elektronicznym systemie zapisów (po zalogowaniu na indywidualne konto dziecka) oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane, będzie można uzyskać informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja zostanie również  przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

WPŁAT ZA ŻYWIENIE NA DYŻURZE  WAKACYJNYM

W PRZEDSZKOLU NR 76 IM. WARSA I SAWY  MOŻNA DOKONYWAĆ PRZELEWEM

NA NR KONTA :

83 1030 1508 0000 0005 5017 3069

tytułem:

Opłata za dyżur wakacyjny /imię i nazwisko dziecka/, za turnus  /numer turnusu/.

Turnus III – 100,00zł

Turnus IV – 140,00 zł

 

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH NA DYŻURY WAKACYJNE

26  kwietnia o godzinie 14:00 na stronie elektronicznego systemu zapisów opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach /oddziałach przedszkolnych – zakładka „wolne miejsca”.

W celu zapisania dziecka na wolne miejsce w dyżurujących przedszkolach

i szkołach rodzice:
• pobierają druk wniosku z systemu bez logowania się na konto dziecka (zakładka pliki do pobrania, instrukcja),

  • wypełniają wniosek,
  • składają w placówce, do której chcą zapisać dziecko na dyżur  i w której są wolne miejsca.

 

 

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

Pełna informacja o harmonogramie i zasadach zapisów zostanie opublikowana w lutym br.

Rejestracja wniosków w systemie elektronicznym rozpocznie się 19 marca 2019 r.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/20450_dyzury-wakacyjne-w

 


 

Wykaz przedszkoli na  BIAŁOŁĘCE prowadzonych przez m.st. Warszawę,

dyżurujących  w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

Pełen wykaz placówek dostępny na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

1 15 lipca – 26 lipca II Białołęka Przedszkole nr 192 ul. Liczydło 3a 228119040 75
2 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 192 ul. Dionizosa 12 226143689 100
3 15 lipca – 26 lipca II Białołęka Przedszkole nr 414 ul. Hemara 8 227471071 100
4 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Przedszkole nr 414 ul. Hemara 8 227471071 100
5 15 lipca – 26 lipca II Białołęka Przedszkole nr 428 ul. Myśliborska 35 223002277 125
6 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Przedszkole nr 428 ul. Myśliborska 35 223002277 125
7 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Przedszkole nr 429 ul. Skarbka z Gór 9a 223002873 75
8 12 sierpnia – 30 sierpnia IV Białołęka Przedszkole nr 429 ul. Skarbka z Gór 9a 223002873 75
9 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 429 ul. Marywilska 65 223002280 50
10 12 sierpnia – 30 sierpnia IV Białołęka Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 429 ul. Marywilska 65 223002280 50
11 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Przedszkole nr 430 ul Ceramiczna 9a 510425235 100
12 12 sierpnia – 30 sierpnia IV Białołęka Przedszkole nr 430 ul. Ceramiczna 9a 510425235 100
13 1 lipca – 12 lipca I Białołęka Przedszkole nr 431 ul. Kartograficzna 6 223002871 75
14 15 lipca – 26 lipca II Białołęka Przedszkole nr 431 ul. Kartograficzna 6 223002871 75
15 1 lipca – 12 lipca I Białołęka Przedszkole nr 64 ul. Porajów 3 228118067 100
16 15 lipca – 26 lipca II Białołęka Przedszkole nr 64 ul. Porajów 3 228118067 100
17 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Przedszkole nr 76 ul. Odkryta 18 228893336 100
18 12 sierpnia – 30 sierpnia IV Białołęka Przedszkole nr 76 ul. Odkryta 18 228893336 100
19 1 lipca – 12 lipca I Białołęka Przedszkole nr 226 ul. Strumykowa 17 226765195 150
20 15 lipca – 26 lipca II Białołęka Przedszkole nr 226 ul. Strumykowa 17 226765195 150
21 1 lipca – 12 lipca I Białołęka Przedszkole nr 65 ul. Pancera 3 226148909 100
22 15 lipca – 26 lipca II Białołęka Przedszkole nr 65 ul. Pancera 3 226148909 100
Terminy turnusów

Turnus I   1 lipca – 12 lipca

Turnus II  15 lipca – 26 lipca
Turnus III  29 lipca – 9 sierpnia
Turnus IV  12 sierpnia – 30 sierpnia

 

Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na BIAŁOŁĘCE

prowadzonych przez m.st. Warszawę, dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2019 r.

Pełen wykaz placówek dostępny na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

1 12 sierpnia – 30 sierpnia IV Białołęka Szkoła Podstawowa nr 110
im. Kazimierza Jeżewskiego
ul. Bohaterów 41 228112962 50
2 12 sierpnia – 30 sierpnia IV Białołęka Szkoła Podstawowa nr 257
im. prof. Mariana Falskiego
ul. Podróżnicza 11 228112440 25
3 1 lipca – 12 lipca  I Białołęka Szkoła Podstawowa nr 31
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Kobiałka 49 227417048 25
4 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Szkoła Podstawowa nr 355 ul. Ceramiczna 11 226752598 50
5 29 lipca – 9 sierpnia III Białołęka Szkoła Podstawowa nr 356 ul. Głębocka 66 226752594 25
6 1 lipca – 12 lipca  I Białołęka Filia Szkoły Podstawowej nr 112  ul. Ostródzka 144 225190089 75
7 12 sierpnia – 30 sierpnia IV Białołęka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki 63/65 228112381 50
8 1 lipca – 12 lipca  I Białołęka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Strumykowa 21a 226765380 75
9 15 lipca – 26 lipca II Białołęka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego ul. Erazma z Zakroczymia 15 226149030 25
Terminy turnusów

Turnus I   1 lipca – 12 lipca

Turnus II  15 lipca – 26 lipca
Turnus III  29 lipca – 9 sierpnia
Turnus IV  12 sierpnia – 30 sierpnia
Skip to content